Pečati

Pečati i štambilji za bilo koju svrhu. Kvalitetan i trajan otisak osigurava kvalitetna guma koju se gravira. Veliki izbor automata, boja kućišta kao i boja otiska.

Što je potrebno dostaviti za izradu službenog štambilja

d.d. ili d.o.o. – Preslika rješenja o registraciji od Trgovačkog suda
Obrti - Preslika rješenja o registraciji ili obrtnica od gradskog ureda za gospodarstvo
Odvjetnički uredi i sudski tumači - Rješenje od Odvjetničke komore
Doktori medicine - Diploma i potvrda od Ministarstva zdravstva ili ovjerena narudžbenica ustanove koja naručuje štambilj na ime doktora
Udruge - Potvrda statuta i o osnivanju udruge
Samostalne djelatnosti - Potvrda od Udruge o samostalnoj djelatnosti ili poreznu prijavu

Što od podataka obavezno morate imati na službenom štambilju

d.d. ili d.o.o. – Naziv društva, adresa i mjesto društva
Obrti – Naziv obrta, adresa i mjesto obrta, ime vlasnika obrta, OIB obrta (vlasnika obrta)
Odvjetnički uredi i sudski tumači – Naziv, Adresa i mjesto
Doktori medicine – Ime i prezime (uključujući i titulu), reg. broj
Udruge – Utvrđeno statutom
Samostalne djelatnosti – Ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta

Pošaljite upit